Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Προτάσεις ΟΚΕ για περιβάλλον, τουριστική ανάπτυξη

Η ανάγκη λήψης μέτρων για την απόσυρση των απαξιωμένων καταλυμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, η διαφοροποίηση των επενδυτικών κινήτρων μεταξύ ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών, η βελτίωση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με την προώθηση της μεσογειακής διατροφής αποτελούν ορισμένες από τις σημαντικότερες προτάσεις που περιλαμβάνονται στη Γνώμη Πρωτοβουλίας που εξέφρασε η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Τουρισμός και Περιβάλλον».

Αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική, επισημαίνεται από την ΟΚΕ η αναγκαιότητα να ακολουθήσει ο τουρισμός τις αρχές της αειφορίας, όχι μόνο λόγω των νέων απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και εξαιτίας της ζήτησης για καλύτερο περιβάλλον από την πλευρά των τουριστών. Επίσης, γίνονται προτάσεις σε ειδικότερα θέματα που αφορούν το τοπίο, τη διαχείριση απορριμμάτων, το νερό και την ενέργεια.

Στη Γνώμη Πρωτοβουλίας εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Οπως αναφέρεται είναι κοινά αποδεκτό ότι για να μπορέσει ο τουρισμός να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική, εκτός από τις παραδοσιακές μορφές του, πρέπει να αναπτυχθούν και οι εναλλακτικές.

Εξάλλου, προσεγγίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό. Σύμφωνα με τη Γνώμη πρωτοβουλίας της ΟΚΕ από τη διερεύνηση της σχέσης της τουριστικής δραστηριότητας με την κλιματική αλλαγή έχει προκύψει ως συμπέρασμα ότι ο τουρισμός ευθύνεται για το 5% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Αυτό αποδίδεται μεταξύ άλλων και στην εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις μεταφορές μέχρι τα συστήματα κλιματισμού που επιβαρύνουν με τις εκπομπές τους την ατμόσφαιρα.

Πηγή: http://news.kathimerini.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου