Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

14 Μέτρα για τη στήριξη του τουρισμού.

Της Ελένης Σιάτρα

Δέσμη μέτρων για τη στήριξη του τουρισμού ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά τη συνεδρίαση κυβερνητικής επιτροπής.

Τα νέα μέτρα αναμένεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τη διεθνή οικονομική κρίση, και παράλληλα να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης ικανοποιούν ορισμένα από τα χρονικά αιτήματα του τουριστικού τομέα.

Ο κ. Καραμανλής μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «Μεγάλο ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την Ελλάδα έχει ο Τουρισμός. Ενας τομέας στρατηγικός για μας.

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό, για να βοηθήσουμε τον τουρισμό να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η διεθνής κρίση. Να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον».

Επίσης, επισήμανε ότι «η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει κι άλλες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες εφόσον χρειαστεί. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα και τη δυσφήμηση της χώρας μας στο εξωτερικό ο κ. Καραμανλής τόνισε, ότι «Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε αυτό που με θυσίες όλων των Ελλήνων πετύχαμε τα χρόνια που πέρασαν. Με κορύφωση τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου η Ελλάδα πέτυχε να καταξιωθεί ως ασφαλής και φιλόξενος προορισμός».

Κατά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Αρης Σπηλιωτόπουλος ενημέρωσε για τις προβλέψεις που υπάρχουν για την επόμενη τουριστική περίοδο, για τα προβλήματα σε σχέση με τη διεθνή οικονομική κρίση, και παρουσίασε προτάσεις και μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Επίσης, εισηγήσεις έγιναν τόσο από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη όσο και από την υπουργό Απασχόλησης Φάνη Πετραλιά. Μετά τις ανακοινώσεις του κ. Καραμανλή, οι συνεργάτες του κ. Σπηλιωτόπουλου δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τα οποία επιλύουν χρόνια προβλήματα του τουριστικού κλάδου.

Τα μέτρα

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες ότι:

1. Αυξάνονται οι δαπάνες για προβολή της χώρας, κατά 50%, με στόχο τη συγκράτηση του αριθμού των επισκεπτών.

2. Μειώνεται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), από 1? επί της αξίας του κτίσματος και 6? επί της αξίας του οικοπέδου, σε 0,33? για τα έτη 2009 και 2010.

3. Αναστέλλεται για ένα έτος η καταβολή εισφοράς του Ν. 128/75 για το σύνολο των δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων προς τις τράπεζες.

4. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του «Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας στην οικονομία».

5. Υλοποιείται άμεσα και δυναμικά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις τουριστικών υποδομών, υπηρεσιών και επιχειρήσεων.

6. Μειώνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων για την Αυτοδιοίκηση, από το 2%, σε 0,5%. Η απώλεια αυτή των ΟΤΑ αντικαθίσταται από αύξηση, κατά 20%, των πόρων που προέρχονται από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.

7. Λαμβάνεται μέριμνα για άμεση επιστροφή από τις εφορίες του οφειλόμενου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

8. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχεται κεφάλαιο κίνησης, με πλήρη επιδότηση των τόκων, μέχρι του ποσού των 350 χιλ. ευρώ.

9. Δίνεται άμεση προτεραιότητα στην καταβολή των οφειλομένων ποσών των επιχορηγήσεων για όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

10. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργικής τακτοποίησης ξενοδοχειακών μονάδων που αποτελούσε πάγιο και χρόνιο πρόβλημα.

11. Μετατρέπεται το εποχικό επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας.

12. Αυξάνεται κατά 21% για το 2009 ο αριθμός των εισιτηρίων για τον Κοινωνικό Τουρισμό, που οργανώνει η Εργατική Εστία. Ηδη από πέρυσι το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης αύξησε τα δελτία κοινωνικού τουρισμού κατά 41%.

13. Λειτουργεί πρόγραμμα κατάρτισης με θεωρητική και πρακτική άσκηση και υποχρέωση των επιχειρήσεων που μετέχουν να απορροφήσουν 30% όσων καταρτίζονται.

14. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την τόνωση των ξενοδοχείων και άλλων συναφών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν υποστεί ζημιές από τα τελευταία θλιβερά συμβάντα.

Πρωτοβουλία

«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει κι άλλες συμπληρωματικές πρωτοβουλίες εφόσον χρειαστεί. Με αφορμή τα τελευταία γεγονότα και τη δυσφήμηση της χώρας μας στο εξωτερικό», τόνισε ο κ. Καραμανλής, συμπληρώνοντας ότι «είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε αυτό που με θυσίες όλων πετύχαμε τα χρόνια που πέρασαν.

Ξ.Ε.Ε.:Τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης του τουριστικού τομέα από τον πρωθυπουργό, δηλώνει ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα, που στην πλειονότητά τους ταυτίζονται με τις προτάσεις του Ξ.Ε.Ε., κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι αναμένεται να ανακουφίσουν τον τουριστικό τομέα που εισέρχεται σε μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης.

Επειδή, όμως, ο χρόνος ενεργοποίησης των παρεμβάσεων ρυθμιστικής κυρίως φύσεως είναι εξαιρετικά κρίσιμος για τη βιωσιμότητα του τομέα, ο Ξ.Ε.Ε. τονίζει:

Την αναγκαιότητα της επίσπευσης των διαδικασιών για τη θέση σε εφαρμογή των μέτρων που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.

Την εξασφάλιση της σωστής κατανομής των κονδυλίων προβολής, ώστε να τονωθεί τον κατάλληλο χρόνο και με τα πλέον πρόσφορα μέσα η τουριστική ζήτηση στις πιο σημαντικές τουριστικές αγορές,

Την ενίσχυση της ρευστότητας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων με αντιγραφειοκρατικό πνεύμα, προκειμένου η έναρξη της τουριστικής περιόδου να βρει τις τουριστικές επιχειρήσεις ανοιχτές και έτοιμες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πελατείας τους.

«Θετικά τα μέτρα»

«Εξαιρετικά ικανοποιητικά» χαρακτήρισε τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός για τον τουρισμό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) Ν. Αγγελόπουλος, επισημαίνοντας ότι ορισμένα από αυτά επιλύουν χρονίζοντα αιτήματα των επιχειρήσεων του κλάδου, όπως η λειτουργική τακτοποίηση τουριστικών καταλυμάτων και το τέλος παρεπιδημούντων.

Σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων αναφέρει ότι τα μέτρα στήριξης για τον τουριστικό τομέα που ανακοινώθηκαν χθες, αναμένεται να βοηθήσουν τόσο στην αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης, όσο και να ενισχύσουν στο άμεσο μέλλον την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Με τα ανακοινωθέντα μέτρα, ικανοποιούνται αφενός μεν ορισμένα από τα διαχρονικά αιτήματα του τουριστικού τομέα, αφετέρου δε τίθενται οι βάσεις για ορθολογική ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον.

Ο στόχος

Όπως επισημαίνεται, τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης της τουριστικής οικονομίας αναμένεται να λειτουργήσουν ευεργετικά για το σύνολο της οικονομίας, δεδομένων των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του τουρισμού.

Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος πάντα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο στόχος αυτός μάλιστα καθίσταται επιτεύξιμος, από τη στιγμή που διευκολύνεται η ρευστότητα και μειώνεται το κόστος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ενισχύεται η προσπάθεια διατήρησης του επιπέδου της ζήτησης στα περσινά επίπεδα, ενώ επίσης δρομολογούνται και επιταχύνονται λύσεις σε μία σειρά δυσλειτουργιών επί επενδυτικών και φορολογικών θεμάτων.

Η ιδιαίτερη αναφορά στην άμεση υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 για χρηματοδότηση δράσεων τουριστικών υποδομών, αναφέρει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, δημιουργεί προσδοκίες για την ανάδειξη και ενίσχυση του πρωταγωνιστικού ρόλου του τουριστικού τομέα στο σύνολο της οικονομίας.

Τέλος, ο Σύνδεσμος, αναμένοντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων, θεωρεί τα ανακοινωθέντα ως αποτέλεσμα και της ενιαίας εκπροσώπησης του τουριστικού τομέα, όπως αυτός εκφράζεται από το σύνολο των φορέων και επιχειρήσεων του τουρισμού που μετέχουν ως Μέλη στο Σύνδεσμο.

ΠΟΞ

Την ικανοποίησή της για τη δέσμη των μέτρων στήριξης του Ξενοδοχειακού Κλάδου που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, Κ. Καραμανλής, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης στον τουρισμό της χώρας μας εξέφρασε, επίσης με ανακοίνωσή της χθες και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων.

Πηγή: http://www.imerisia.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου