Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Ανακοίνωση ΣΕΤΕ για άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης

Ο ΣΕΤΕ μαζί με όλες τις πανελλήνιες κλαδικές τουριστικές ενώσεις – Μέλη του, με αφορμή δημοσιεύματα και δηλώσεις για πιθανή μη υλοποίηση στο σύνολο τους όλων των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός για τη στήριξη της τουριστικής οικονομίας, δηλώνουν τα ακόλουθα:

Ο τομέας του τουρισμού απασχολώντας άμεσα και έμμεσα το 1/5 του ενεργού πληθυσμού και συνεισφέροντας αντίστοιχο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας, είδε μετά από δεκαετίες διαχρονικής αδιαφορίας όλων των κυβερνήσεων να λαμβάνονται επιτέλους κάποια πρώτα, αλλά απόλυτα αναγκαία μέτρα για τη στήριξη του σημαντικότερου τομέα της οικονομίας αλλά και για την μεγαλύτερη αξιοποίηση του, σε όφελος της εθνικής οικονομίας και συνεπώς και της κοινωνίας. Η ανάγκη λήψης μέτρων ενίσχυσης του τουρισμού, μετά από καθυστερήσεις και παλινωδίες ετών, εξαγγέλθηκε πανηγυρικά από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στην αρχή μιας δύσκολης περιόδου άγνωστης διάρκειας, όπου η κρίση στην διεθνή οικονομία και ειδικότερα στον τουρισμό χαρακτηρίζεται ως οξύτατη και πρωτόγνωρων διαστάσεων.

Ως εκπρόσωποι του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, επισημαίνουμε ότι η νομοθέτηση και των 14 μέτρων χωρίς τροποποιήσεις, αλλαγές και χρονικούς περιορισμούς επιβάλλεται να γίνει άμεσα, η δε εφαρμογή τους να τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες αφίξεων και απασχόλησης με συνεπακόλουθη κατάρρευση πολλών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων του τουρισμού. Για το 2009, μια ενδεχόμενη πτώση της τάξεως του 10% στον τουριστικό τομέα, θα επιφέρει μια συρρίκνωση του ΑΕΠ της τάξεως του 2% και θα προσθέσει 50.000 ανέργους. Η διόλου απίθανη πτώση της τάξεως του 20% θα επιφέρει με βεβαιότητα βαθιά ύφεση στην οικονομία της χώρας με όλες τις προφανείς επιζήμιες επιπτώσεις και στην απασχόληση.

Ταυτόχρονα με τα πιο πάνω εκτεθέντα, σπεύδουμε να τονίσουμε την άποψη μας για τον πολύ σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την ανάγκη αντιμετώπισης των αιτημάτων της από την Πολιτεία, χωρίς αυτό να λειτουργεί τελικά σε βάρος των τουριστικών επιχειρήσεων που, ενώ έχουν δικά τους σοβαρότατα προβλήματα, συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών. Άλλωστε, η Πρωθυπουργική εξαγγελία προβλέπει την αντικατάσταση απώλειας εσόδου τους από άλλη πηγή.

Πηγή:www.sete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου