Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

ΙΤΕΠ: Η μείωση του ΦΠΑ αποτελεί προωθητικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού

Η ποσοστιαία μείωση του τουριστικού ΦΠΑ κατά 4,5% στη διαμονή αποτελεί έναν σημαντικό προωθητικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Επισημαίνεται ότι με την αναφερόμενη μείωση εξαλείφεται η διαφοροποίηση των ελληνικών τιμών σε σχέση με τις κύριες ανταγωνιστικές χώρες την οποία και εκμεταλλεύτηκαν την τελευταία χρονιά. Υπογραμμίζεται ότι η πτώση του ΦΠΑ αυξάνει το περιφερειακό εισόδημα και ενισχύει την απασχόληση στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα συμμετέχει αυξητικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με πρώτη εκτίμηση του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων -μελετητικό και ερευνητικό όργανο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας- η μείωση αυτή θα συμβάλλει κατά τουλάχιστον 630 εκατομμύρια ευρώ στην άνοδο των τουριστικών εισπράξεων της χώρας από τον εισερχόμενο τουρισμό.

πηγή: ana-mpa.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου