Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009

Επιστημονικό σεμινάριο του Moutinho στην Ελλάδα

Ένας απο τους σημαντικότερους καθηγητές του Marketing ο Luiz Moutinho από το Πανεπιστήμιο Glaskow της Σκωτίας θα είναι ο κύριος προσκεκλημένος της Ελληνικής Ακαδημίας Marketing στις 13-15 Μαρτίου στην Αθήνα. Η Ελληνική Ακαδημία Marketing διοργανώνει επιστημονικό σεμινάριο για υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές με θέμα τις επιχειρησιακές ερευνητικές μεθόδους. Στο επιστημονικό σεμινάριο θα συμμετέχει επίσης και ο καθηγητής Graeme D. Hutcheson του Πανεπιστημίου του Manchester.

Ο καθ. Moutinho έχει σημαντικό ερευνητικό έργο στo Στρατηγικό Σχεδιασμό- Marketing για τον τουρισμό αλλά και τη συμπεριφορά των τουριστών και των καταναλωτών. Ενδεικτικά μερικά μόνο από τα βιβλία του καθ.Moutinho είναι:

  • Strategic Management in Tourism (2000). Published by CABI
  • Strategic Planning Systems in Hospitality and Tourism, co-authored with Paul Phillips(CABI 1998)
  • Tourism Marketing and Management Handbook (1995) Student Edition, co-edit with Stephen F Witt. Published by Prentice-Hall International
  • Tourism Marketing and Management Handbook, (1994) second edition, co-edited with Stephen F. Witt. Published by Prentice-Hall International
  • Tourism Marketing and Management Handbook (1989), co-edited with Stephen F.Witt. Published by Prentice-Hall International

Το σεμινάριο θα λάβει μέρος στο χώρο της ATExcelixi Training & Conference Centre – Member of the ATEbank Group Ελ. Βενιζέλου και Ρωμηλιάς 154, Καστρί. Για περισσότερες πληροφορίες mba03013@aegean.gr και ο αριθμός θα των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος.

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2009

Έρευνα του ΙΤΕΠ για το προφίλ του τουρίστα που επισκέπτεται την Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) διεξήγαγε έρευνα το καλοκαίρι του 2008, που είχε ως αντικείμενο την καταγραφή των χαρακτηριστικών του ταξιδιού των τουριστών (είδος πακέτου, αριθμός διανυκτερεύσεων, αριθμός ατόμων που ταξιδεύουν μαζί, κλπ), το κοινωνικό-οικονομικό τους προφίλ (ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα, εισόδημα και κοινωνική τάξη) και το ύψος της δαπάνης του ταξιδιού με επιμερισμό στο ποσό που δαπανήθηκε στην χώρα τους και στο ποσό που δαπανήθηκε στην Ελλάδα. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνα παρουσιάζονται παρακάτω.

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας είναι κατά κανόνα νεαρής ηλικίας, μεσαίας και κατώτερης κοινωνικής και εισοδηματικής τάξης, που ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο από €74 έως €83 ημερησίως. Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 1.912 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 2008. Η έρευνα κάλυψε τους επισκέπτες των μεγαλυτέρων χωρών - πελατών μας, και ειδικότερα τις δυτικές χώρες που έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, και είναι οι παραδοσιακοί επισκέπτες της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε το προφίλ των επισκεπτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Βέλγιο. Με βάση τα οριστικά στοιχεία του 2007, οι χώρες αυτές συμμετέχουν με ποσοστό 53% στο σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα.

Από την ανάλυση των στοιχείων με βάση τις συνεντεύξεις που έκαναν εξειδικευμένοι ερευνητές προέκυψαν τα εξής: Το 5,4% των ερωτηθέντων έχει ηλικία κάτω των 20 ετών, το 50,4% έχει ηλικία μεταξύ 20 και 39 ετών, 34,3% μεταξύ 40 και 59 ετών, και μόνο το 9,9% είναι άνω των 60 ετών δίνοντας μέση ηλικία τα 38,7 έτη. Κατά μέσο όρο συνταξιδεύουν 1,8 άτομα, εκ των οποίων, κατά μέσο όρο, ένας στους τρεις είναι ανήλικος.

Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας μας ανέρχεται σε 10,3 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρκεια παραμονής είναι 7 διανυκτερεύσεις με ποσοστό εμφάνισης 20,1%, 10 διανυκτερεύσεις (17,4%) και 14 διανυκτερεύσεις (10,3%).

Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση δαπάνη ταξιδιού ανά άτομο, που ανέρχεται σε €3.160, ενώ για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μέση δαπάνη ανά άτομο κυμαίνεται από €1.084 (Ιταλία) έως €1.779 (Σουηδία). Οι δαπάνες αυτές επιμερίστηκαν στα ποσά που δαπανήθηκαν στη χώρα τους και στα ποσά που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας αποτελούν, για το σύνολο του δείγματος, το 48,8% της συνολικής δαπάνης του ταξιδιού και κυμαίνεται από 38,5% στις ΗΠΑ έως 54,9% στο Βέλγιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μέση δαπάνη ανά άτομο, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, να διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα στα €672 και να κυμαίνεται για τις χώρες της Ε.Ε., από €542 για τους Αυστριακούς έως €936 για τους Σουηδούς, και για τους Αμερικάνους στα €1.216.

Από το λόγο της δαπάνης ανά άτομο στη χώρα μας ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων προκύπτει η ημερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Αυτή ανέρχεται για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα €79, και κυμαίνεται από €54 έως €110 ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών, ενώ οι Αμερικάνοι ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο €132. Πιο αναλυτικά, το 25% του συνόλου των τουριστών ξοδεύει ημερησίως έως €36, το 50% των τουριστών έως €57 και το 75% έως €93. Περισσότερο από €100 ημερησίως ξοδεύει μόνο το 18% των τουριστών.

Όσον αφορά τα αεροδρόμια αναχώρησης, η υψηλότερη μέση ημερήσια δαπάνη εμφανίζεται στους τουρίστες που αναχώρησαν από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και Ελ. Βενιζέλος με €87 και €86, αντίστοιχα, και ακολουθούν το αεροδρόμιο Μακεδονία με €69, της Κέρκυρας με €55 και της Ρόδου με €38.

Τέλος, όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική σύνθεση των τουριστών (που βασίζεται στο συνδυασμό επιπέδου μόρφωσης και επαγγέλματος σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ερευνών Κοινής Γνώμης & Μάρκετινγκ - ESOMAR), στην ανώτερη τάξη Α/Β (διευθυντικό στέλεχος με ανώτατη εκπαίδευση) βρέθηκε να ανήκει το 35% των τουριστών, στις μεσαίες κοινωνικές τάξεις C1 (προϊστάμενος τμήματος ή απλό στέλεχος) και C2 (ειδικευμένος τεχνίτης με μέση ή ανώτερη εκπαίδευση) το 56,3% και στις κατώτερες τάξεις D (υπάλληλος γραφείου με κατώτερη εκπαίδευση) και Ε (ανειδίκευτος εργάτης με στοιχειώδη εκπαίδευση) το 8,7%.

Ενώ, σε αναφορά με το καθαρό μηνιαίο εισόδημα, άνω των €5.000 δήλωσε το 26,9%, €3.000 - €4.999 το 30,8%, €1.000 - €2.999 το 37,4% και κάτω από €1.000 το 4,9%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που κάλυψε η έρευνα έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, τα αποτελέσματα ως προς την εισοδηματική τους τάξη κρίνονται ως ικανοποιητικά.

Πηγή: http://www.itep.gr/

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Προτάσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ για έξοδο από την κρίση στο τουρισμό

Πρώτον, πάγωμα όλων των δανειακών υποχρεώσεων και της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των δανειοληπτών, μέχρι τον Ιούλιο του 2010, για κάθε μορφή τουριστικής επιχείρησης.

Δεύτερον, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις. Θα παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών, που θα είναι ή θα καταστούν ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30/6/2010.

Τρίτον, αύξηση του ποσού που θα διατεθεί στο ΤΕΜΠΜΕ στο τριπλάσιο για την κάλυψη περισσότερων επιχειρήσεων, τη σύνδεση του πακέτου στήριξης των τραπεζών, με το πρόγραμμα ρευστότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με συγκεκριμένο προγραμματισμό για τις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά και τη διεύρυνση της βάσης των δικαιούχων, καθώς και τη μείωση των απαιτούμενων περιορισμών

Τέταρτον, αναστολή της καταβολής της εισφοράς 0,6% του νόμου 128/95 μέχρι τον Ιούλιο του 2010. Αυτό είναι επίσης ένα μέτρο που αποσκοπεί στην ανακούφιση των δανειοληπτών.

Πέμπτον, κατάργηση του ΕΤΑΚ.

Έκτον, αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για τις τουριστικές υποδομές με πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Γ' ΚΠΣ.

‘Aμεση έναρξη αυτού του προγράμματος, με εκπόνηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης και δημιουργίας των απαραίτητων υποδομών στις τουριστικές περιοχές. Απαραίτητες υποδομές, για την αναβάθμιση των τουριστικών μας υπηρεσιών και του τουριστικού προϊόντος. Και άμεση καταβολή από το ΥΠΟΙΟ των οφειλόμενων ποσών των επιχορηγήσεων στις τουριστικές επιχειρήσεις, που έχουν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Έβδομον, μείωση των τελών προσγείωσης στα περιφερειακά αεροδρόμια κατά 50%.

Όγδοον, αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού, και για τους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, με σύνδεση με το πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας και επανακατάρτισης. Επίσης, αναστολή της πρόβλεψης για την υγειονομική περίθαλψη των 50 ενσήμων σε 100.

Ένατον, αύξηση των δικαιούχων του κοινωνικού τουρισμού από 380.000 σε 500.000, αλλά και παράλληλα πριμοδότηση των πενθήμερων σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό κατά δύο μέρες. Παράλληλη ενίσχυση αυτού του τομέα του εσωτερικού τουρισμού, όπως και ενίσχυση του εισαγόμενου φοιτητικού και μαθητικού τουρισμού με ιδιαίτερα κίνητρα, τα οποία θα στηρίξει η Πολιτεία.

Δέκατον, μείωση των ακτοπλοϊκών ναύλων, με την επαναφορά του υποχρεωτικού ανώτατου ορίου στην οικονομική θέση, σε επίπεδα που μπορεί να πλησιάσουν και μείωση μέχρι 20%, καθώς και επαναφορά του παγώματος για τα εισιτήρια των γραμμών των δημοσίων υπηρεσιών, δηλαδή για τις άγονες γραμμές.

Ενδέκατον, αύξηση μέσω της προβολής της συγχρηματοδότησης των tour operators, που προβάλλουν τη χώρα, έτσι ώστε και η προβολή να διασφαλιστεί, αλλά και να ενισχυθούν οι μικρότεροι και μεσαίοι ανεξάρτητοι tour operators.

Δωδέκατον, ειδικά στοχευμένα μέτρα για την προβολή της Αθήνας, η εικόνα της οποίας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τα γεγονότα του περασμένου Δεκεμβρίου. Άμεση ενεργοποίηση του κονδυλίου, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπάρχει για το σκοπό αυτό και, παρά την υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των φορέων και της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, παραμένει ανενεργό.

Τέλος όχι στην κατάργηση του τέλους Παρεπιδημούντων.

Έκθεση της Eurobank για τον τουρισμό και την οικονομική κρίση

Η τουριστική κίνηση στη χώρα μας αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά, μέσα στο 2009 παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ίσως πτώση των τελευταίων 30 ετών. Επιπλέον, η πιθανότητα για σημαντικά μειωμένα έσοδα από τουρισμό το 2010 είναι επίσης μεγάλη.

Τα παραπάνω είναι τα βασικά συμπεράσματα μελέτης των Κώστα Βορλόου, Senior Economist και της Στέλλας Κανελλοπούλου Research Economist της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Eurobank [EFGr.AT] Σχετικά άρθρα EFG, με τίτλο: «Οικονομικές Κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα».

Στη μελέτη εξετάζονται οι επιδράσεις παλαιότερων υφέσεων στην τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και εκτιμάται το πώς θα επηρεάσει η παρούσα κρίση τον κλάδο το 2009 και το 2010:

Παρότι η Ελλάδα ευνοείται τον τελευταίο καιρό από αυξημένη ζήτηση από νέες αγορές (όπως Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ασία κ.ά.), η παρούσα κρίση επηρεάζει τις κύριες αγορές της με μεγάλη σφοδρότητα. Οι τουρίστες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία αναμένεται να περιορίσουν φέτος τα ταξίδια τους στη χώρα μας λόγω της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που πλήττει τις οικονομίες τους. Η ταυτόχρονη και έντονη πτώση των αφίξεων από τις χώρες αυτές θα επηρεάσει σημαντικά τις τουριστικές εισπράξεις. Το κενό που θα δημιουργηθεί στις εισπράξεις εκτιμάται ότι δεν είναι πιθανό να καλυφθεί από τις αφίξεις από τις νέες αγορές. Επιπλέον, η κρίση θα επηρεάσει και αυτές τις χώρες, μειώνοντας τις συνολικές εισροές ξένων τουριστών στην Ελλάδα.

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η διάρκεια και το βάθος της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, ιστορικά, ο τουρισμός στη χώρα μας ανακάμπτει όταν ο παγκόσμιος ρυθμός ανάπτυξης είναι πάνω από το 2% ετησίως όπως συμπεραίνεται στη μελέτη. Καθώς οι προβλέψεις της Eurobank και πολλών έγκυρων διεθνών οίκων για την επόμενη διετία δεν είναι καθόλου ευνοϊκές για τους ρυθμούς μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, οι ανησυχίες για την πορεία του κλάδου αυξάνονται. Ωστόσο, θετικό στοιχείο στην περίπτωση αυτή είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη εμφανίζουν ιστορικά μεγαλύτερες αντοχές απέναντι στην πτώση ζήτησης, κατά τη διάρκεια οικονομικών επιβραδύνσεων, σε αντιδιαστολή με την Αθήνα. Επιπλέον, πιο ισχυρός τις περιόδους αυτές εμφανίζεται ο εγχώριος τουρισμός, ο οποίος μειώνεται αλλά με βραδύτερους ρυθμούς από ότι ο ξένος.

Στη μελέτη επισημαίνεται, τέλος, ότι πέρα από την επίδραση της παγκόσμιας ανάπτυξης, το επίπεδο τιμών, η οικονομική επιφάνεια των τουριστών και μια σειρά από ποιοτικούς παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν την ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες. Το εισόδημα των ξένων τουριστών συνιστά σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των τουριστικών αφίξεων για χώρες θερινού τουρισμού όπως η Ελλάδα και η Αυστραλία, ενώ για τη Γαλλία και την Ισπανία ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι το κόστος ζωής. Σε μακροχρόνια βάση, οι αλλαγές στις προτιμήσεις και άλλους ποιοτικούς προσδιοριστικούς παράγοντες είναι θετικές για την Ελλάδα και την Αυστραλία και αρνητικές για τη Γαλλία και την Ισπανία. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα που εξηγεί τις καλές έως τώρα επιδόσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, παρά το σταθερά υψηλό της πληθωρισμό σε σχέση με την Ευρωζώνη (διαφορικό πληθωρισμό). Οι αλλαγές στα γούστα και στις τουριστικές προτιμήσεις του ξένου τουρίστα ευνόησαν και ευνοούν τη χώρα μας παρά την ακρίβεια. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της σφοδρότητας της παρούσας κρίσης, η τιμολόγηση των τουριστικών υπηρεσιών εύλογα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των διαφόρων τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο το 2009.

Συμπερασματικά, η παγκόσμια ύφεση θα επηρεάσει σημαντικά την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα, οδηγώντας σε μειωμένες αφίξεις ξένων και ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2009 και, πιθανώς και το 2010. Για μια χώρα που βασίζεται στον τουρισμό, αυτό θέτει σοβαρές προκλήσεις, όχι μόνο για τον κλάδο του τουρισμού αλλά και για το σύνολο της εθνικής οικονομίας, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή και αντιμετώπιση τόσο από φορείς του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.


Πηγή: Ναυτεμπορική

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Λιτότητα στα επαγγελματικά ταξίδια

Της Βίκυ Καραντζαβέλου

Η Amadeus παρουσιάζει μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Intelligence του Economist, που δείχνει τις επιπτώσεις που έχει η οικονομική κρίση στην επιλογή ξενοδοχείου από τα στελέχη που ταξιδεύουν. Η έρευνα, με τίτλο "Ο Λιτός Ταξιδιώτης - Οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών περικοπών στην επιλογή ξενοδοχείων", δείχνει ότι τα στελέχη θα πραγματοποιούν πλέον λιγότερα, μικρότερης διάρκειας και φθηνότερα επιχειρηματικά ταξίδια το 2009, ενώ θα απαρνηθούν τις πολυτελείς παροχές και θα προτιμήσουν πιο απλές και αποδοτικές υπηρεσίες. Το ένα πέμπτο από τα 354 στελέχη που ερωτήθηκαν σε Ασία, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική απάντησαν ότι η σύνδεση στο Internet ήταν αρκετά πιο σημαντική από ένα ήσυχο δωμάτιο.

"Εισερχόμαστε σε μια εποχή ορατής λιτότητας στον τομέα των επιχειρηματικών ταξιδιών", δήλωσε ο κ. Antoine Medawar, διευθυντής του Τμήματος Hospitality Business Group της Amadeus. "Έχοντας στραμμένα πάνω τους τα μάτια των εταιρειών και των μετόχων, τα στελέχη καλούνται να καταστήσουν τα επαγγελματικά τους ταξίδια όσο πιο παραγωγικά και αποδοτικά γίνεται. Ξεχάστε τα πολυτελή γυμναστήρια, τα spa και τα εστιατόρια και επικεντρωθείτε στο αποτελεσματικό check-in και check-out και στην σύνδεση στο internet. Η καλή Wi-Fi σύνδεση εκτιμάται πλέον περισσότερο από κάθε άλλη πολυτελή υπηρεσία. Υπάρχει μια στροφή προς τις έμπιστες εταιρείες και προς την προσδοκία ενός ομοιόμορφου επιπέδου καλών υπηρεσιών άσχετα με το που βρίσκονται τα στελέχη κάθε φορά".

Το 47% των στελεχών που ερωτήθηκαν θα πραγματοποιήσουν λιγότερα ταξίδια στους επόμενους 12 μήνες, ενώ σε ποσοστό 28% περιμένουν υποβάθμιση κατηγορίας για τα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία. Επιπλέον, το 63% των ερωτηθέντων περιμένουν ότι οι εταιρείες τους θα χρησιμοποιήσουν την οικονομική κρίση με τέτοιο τρόπο, ώστε να πετύχουν τις καλύτερες δυνατές τιμές από τα ξενοδοχεία.

Μια πολύ μεγάλη μερίδα των στελεχών, σε ποσοστό που αγγίζει το 61%, είπαν πως μια έμπιστη εταιρεία με ομοιόμορφο επίπεδο υπηρεσιών σε διάφορες τοποθεσίες θα ήταν αποφασιστικός παράγοντας κατά την επιλογή ξενοδοχείου το 2009.

Όταν ερωτήθηκαν ποια ήταν τα χαρακτηριστικά χωρίς τα οποία δεν θα μπορούσαν να διαμείνουν κάπου, τα στελέχη έδωσαν μεγάλη σημασία στην δυνατότητα να αποδίδουν ενώ βρίσκονται σε κάποιο ταξίδι. Συνεπώς η συνδεσιμότητα στο internet αποτελεί ένα απολύτως απαραίτητο στοιχείο στην πλειοψηφία των στελεχών, σε ποσοστό 76%, σε αντίθεση με ένα ήσυχο δωμάτιο, το οποίο προτίμησε το 56%, την καλή συγκοινωνία (54%) ή την κεντρική τοποθεσία του ξενοδοχείου (52%).

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες επαγγελματικών ταξιδιών μετρούν την αξία με την τιμή, τις ενοποιημένες υπηρεσίες και την αποτελεσματικότητα. ΟΙ ερωτώμενοι θεωρούν το αποτελεσματικό check-in και check-out (ποσοστό 68%), την ευελιξία στην αλλαγή των προτιμήσεων (ποσοστό 64%) και την ταχύτατη επίλυση προβλημάτων (ποσοστό 59%) τους καλύτερους δείκτες καλής εξυπηρέτησης στα ξενοδοχεία, ενώ σχεδόν το ένα τρίτο (ποσοστό 29%) λαμβάνει υπόψη τα ξενοδοχεία που θυμούνται τις προτιμήσεις τους.

"Έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο ότι οι προσδοκίες των στελεχών έχουν αυξηθεί", δήλωσε ο κ. Bill Ridgers, επικεφαλής αναλυτής για τον τομέα των ταξιδιών και τουρισμού στο Τμήμα Intelligence του Economist. "Υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης τα στελέχη νοιάζονται λιγότερο για την πολυτέλεια και επικεντρώνονται πλέον στο εάν τα ξενοδοχεία παρέχουν τα απλά, βασικά πράγματα. Σε μία εποχή όπου η χρονική πίεση και η γραφειοκρατία αυξάνονται και η ασφάλεια δείχνει να κλονίζεται, και ενώ τα επαγγελματικά ταξίδια μερικές φορές φαντάζουν σαν αγγαρεία, το πιο ενθαρρυντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι τα στελέχη απολαμβάνουν ακόμη και βλέπουν τα οφέλη των επαγγελματικών ταξιδιών".

Πηγή: http://www.traveldailynews.gr/

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων του Ελληνικού Τουρισμού και Προβλέψεις για το 2009 της Ακαδημίας Τουριστικών Μελετών & Ερευνών

Της Τατιάνα Ρόκου

Όσον αφορά στις προβλέψεις για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα το 2009, κατά το χειρότερο σενάριο, αυτός θα ανέλεθει στα 13,2 εκατ. και σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο στα 14,36 εκατ. τουρίστες. Τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία το 2007 κάνουν λόγο για συνολικές αφίξεις 15,5 εκατ. τουριστών. Για το 2008, οι ανεπίσημες εκτιμήσεις δίνουν πτώση σε σχέση με το 2007, ενώ με ανεπίσημα στοιχεία η πτώση στις αφίξεις αλλοδαπών που διέμειναν σε ξενοδοχεία ήταν της τάξης του 6%. Αν η πτώση αυτή ανέλθει τελικά στο 3%, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τις αφίξεις στα αεροδρόμια, τότε η ποσοστιαία πτώση στις αφίξεις το 2009 σε σχέση με το 2008 είναι 4,39% στην καλύτερη περίπτωση και 11,30% στη χειρότερη. Το μέσο σενάριο προβλέπει πτώση της τάξης του 8,11%. Τα σενάρια αυτά υποθέτουν ότι α) η τουριστική πολιτική δε θα μεταβληθεί σημαντικά και β) η τουριστική κατάσταση θα παραμείνει η ίδια.

Αυτά αναφέρει -μεταξύ άλλων- η 1η Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων του Ελληνικού Τουρισμού και Προβλέψεις για το 2009. Η παρουσίαση έγινε από τον πρόεδρο της Ακαδημίας Τουριστικών Μελετών & Ερευνών (ΑΤΕΜ) κ. Μάριο Βασιλόπουλο και τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο. Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε πολύ πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το μέγεθος της οποίας, αν και σήμερα πλέον έχει εν μέρει υπολογιοστεί, εν τούτοις κανένας οργανισμός και κανένας ειδήμονας δεν μπορεί να εκτιμήσει τις πραγματικές της διαστάσεις. Σε ό,τι αφορά στον εισερχόμενο τουρισμό δενυπάρχει μία κοινά αποδεκτή εκτίμηση. Πρόσωπα που εκπροσωπούν διάφορους τουριστικούς και ξενοδοχειακούς οργανισμούς, καθώς και διάφοροι επαΐοντες περί τα ελληνικά δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις.

Η ΑΤΕΜ θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη πρέπει να στηρίζεται σε μία μεθοδολογία προβλέψεων και όχι σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, που ακόμη και αν επαληθευθούν, καμία αξία δεν έχουν, εφόσον δε στηρίζονται σε κάποια επιστημονική βάση και αξιόπιστη επιχειρηματολογία. Πάντως, οι εκτιμήσεις των παραγόντων του τουρισμού έχουν τη δική τους αξία, διότι δείχνουν τον τρέχοντα σφυγμό της αγοράς, αλλά και τους φόβους όλων αυτών που εμπλέκονται στην παραγωγή και προσφορά του τουριστικού προϊόντος. Στην παρούσα έκθεση, η πρόβλεψη για το 2009 στηρίζεται στην ανάπτυξη υποδειγμάτων για διαφορετικές πηγές αλλοδαπών τουριστών της Ελλάδας. Η πρώτη πηγή αφορά την ομάδα χωρών της ευρωζώνης, η δεύτερη τη Βρετανία, η τρίτη τις σκανδιναβικές χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης και η τέταρτη το υπόλοιπο των χωρών προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών.

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες χωρών προέλευσης εισερχόμενου τουρισμού αποτελούν το 72% του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Η τέταρτη κατηγορία, το υπόλοιπο του κόσμου, αποτελούσε το 28% του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Η ανομοιογένεια των χωρών που την απαρτίζουν καθιστούν αδύνατη την οικονομετρική διερεύνηση αυτής της κατηγορίας χωρών. Ενδιαφέρον αποτελεί η περίπτωση των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, για τις οποίες φαίνεται να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι ιθύνοντες της ελληνικής τουριστικής πολιτικής, κυρίως λόγω της πολύ μεγαλύτερης διάρκειας της διαμονής και της μεγαλύτερης κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης.

Πηγή: http://www.traveldailynews.gr/

Η Ελλάδα προσφέρει τις μεγαλύτερες μελλοντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην online τουριστική αγορά

Πρόσφατη έρευνα της PhoCusWright διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή τουριστική αγορά είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, όσον αφορά στις κρατήσεις και την ανάπτυξή της, καθώς αυξήθηκε από 224 δισ. ευρώ το 2006 σε 237 δισ. ευρώ το 2007. Οι κρατήσεις online για αναψυχή και επαγγελματικά ταξίδια αντιστιχούν σε ποσό 59 δισ. ευρώ (ή 25% της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής αγοράς το 2007).

Η 4η έκδοση της μελέτης της PhoCusWright`s για την ευρωπαϊκή online τουριστική αγορά προβλέπει ότι η ανάπτυξή της θα συνεχιστεί με διψήφιο αριθμό, αλλά όσο η αγορά ωριμάζει, αυτό σταδιακά θα σταματήσει. Η αγορά των επαγγελματικών ταξιδίων φτάσει περίπου τα 91 δισ. ευρώ μέχρι το 2010.

Βασικά συμπεράσματα

* Οι κρατήσεις online για αναψυχή και επαγγελματικά ταξίδια αντιστιχούν σε ποσό 59 δισ. ευρώ (ή 25% της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής αγοράς το 2007).

* Η ευρωπαϊκή online τουριστική ανάπτυξη ωριμάζει. Ρυθμοί ανάπτυξης άνω του 50% ανήκουν πλέον στην ιστορία -ακόμη και οι λιγότερο ανεπτυγμένες αγορές, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αυξάνουν τα online εσόδά τους μόνο κατά 35% το 2007.

* Χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, που σήμερα έχουν χαμηλή διείσδυση online χρηστών -της τάξης του 35-40%, αλλά με πληθυσμού άνω των 10 εκατ. κατοίκων- προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες για μελλοντική ανάπτυξη της online τουριστικής αγοράς.

* Το Ην. Βασίλειο και η Σκανδιναβία, οι δύο πιο ανεπτυγμένες αγορές της της Ευρώπης, έχουν τώρα τα χαμηλότερα ποσοστά online ανάπτυξης στην περιοχή.

* Το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο προσφέρει ανταγωνιστικό χρόνο με τα αεροπορικά ταξίδια, στη συνολική διάρκεια της μεταφοράς, λιγότερη ταλαιπωρία σε θέματα ασφάλειας και βολικούς σταθμούς.

Πηγή: www.traveldailynews.gr