Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2009

Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων του Ελληνικού Τουρισμού και Προβλέψεις για το 2009 της Ακαδημίας Τουριστικών Μελετών & Ερευνών

Της Τατιάνα Ρόκου

Όσον αφορά στις προβλέψεις για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα το 2009, κατά το χειρότερο σενάριο, αυτός θα ανέλεθει στα 13,2 εκατ. και σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο στα 14,36 εκατ. τουρίστες. Τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία το 2007 κάνουν λόγο για συνολικές αφίξεις 15,5 εκατ. τουριστών. Για το 2008, οι ανεπίσημες εκτιμήσεις δίνουν πτώση σε σχέση με το 2007, ενώ με ανεπίσημα στοιχεία η πτώση στις αφίξεις αλλοδαπών που διέμειναν σε ξενοδοχεία ήταν της τάξης του 6%. Αν η πτώση αυτή ανέλθει τελικά στο 3%, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τις αφίξεις στα αεροδρόμια, τότε η ποσοστιαία πτώση στις αφίξεις το 2009 σε σχέση με το 2008 είναι 4,39% στην καλύτερη περίπτωση και 11,30% στη χειρότερη. Το μέσο σενάριο προβλέπει πτώση της τάξης του 8,11%. Τα σενάρια αυτά υποθέτουν ότι α) η τουριστική πολιτική δε θα μεταβληθεί σημαντικά και β) η τουριστική κατάσταση θα παραμείνει η ίδια.

Αυτά αναφέρει -μεταξύ άλλων- η 1η Εξαμηνιαία Έκθεση Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων του Ελληνικού Τουρισμού και Προβλέψεις για το 2009. Η παρουσίαση έγινε από τον πρόεδρο της Ακαδημίας Τουριστικών Μελετών & Ερευνών (ΑΤΕΜ) κ. Μάριο Βασιλόπουλο και τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Γρηγόρη Θ. Παπανίκο. Ο σχεδιασμός της έκθεσης έγινε πολύ πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το μέγεθος της οποίας, αν και σήμερα πλέον έχει εν μέρει υπολογιοστεί, εν τούτοις κανένας οργανισμός και κανένας ειδήμονας δεν μπορεί να εκτιμήσει τις πραγματικές της διαστάσεις. Σε ό,τι αφορά στον εισερχόμενο τουρισμό δενυπάρχει μία κοινά αποδεκτή εκτίμηση. Πρόσωπα που εκπροσωπούν διάφορους τουριστικούς και ξενοδοχειακούς οργανισμούς, καθώς και διάφοροι επαΐοντες περί τα ελληνικά δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις.

Η ΑΤΕΜ θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη πρέπει να στηρίζεται σε μία μεθοδολογία προβλέψεων και όχι σε υποκειμενικές εκτιμήσεις, που ακόμη και αν επαληθευθούν, καμία αξία δεν έχουν, εφόσον δε στηρίζονται σε κάποια επιστημονική βάση και αξιόπιστη επιχειρηματολογία. Πάντως, οι εκτιμήσεις των παραγόντων του τουρισμού έχουν τη δική τους αξία, διότι δείχνουν τον τρέχοντα σφυγμό της αγοράς, αλλά και τους φόβους όλων αυτών που εμπλέκονται στην παραγωγή και προσφορά του τουριστικού προϊόντος. Στην παρούσα έκθεση, η πρόβλεψη για το 2009 στηρίζεται στην ανάπτυξη υποδειγμάτων για διαφορετικές πηγές αλλοδαπών τουριστών της Ελλάδας. Η πρώτη πηγή αφορά την ομάδα χωρών της ευρωζώνης, η δεύτερη τη Βρετανία, η τρίτη τις σκανδιναβικές χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης και η τέταρτη το υπόλοιπο των χωρών προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών.

Οι τρεις πρώτες κατηγορίες χωρών προέλευσης εισερχόμενου τουρισμού αποτελούν το 72% του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας τα τελευταία 6 χρόνια. Η τέταρτη κατηγορία, το υπόλοιπο του κόσμου, αποτελούσε το 28% του συνολικού εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα. Η ανομοιογένεια των χωρών που την απαρτίζουν καθιστούν αδύνατη την οικονομετρική διερεύνηση αυτής της κατηγορίας χωρών. Ενδιαφέρον αποτελεί η περίπτωση των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, για τις οποίες φαίνεται να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι ιθύνοντες της ελληνικής τουριστικής πολιτικής, κυρίως λόγω της πολύ μεγαλύτερης διάρκειας της διαμονής και της μεγαλύτερης κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης.

Πηγή: http://www.traveldailynews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου