Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

ΤΠΕ και ΕΛ/ΛΑΚ στο Τουρισμό

Του Σωτήρη Βαρελά

Ο τουρισμός λόγω των χαρακτηριστικών του είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα λόγω της γεωγραφικής απόστασης των πελατών με τον τουριστικό προορισμό απαιτείται η χρήση ΤΠΕ για την εύκολη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Μέσω των ΤΠΕ ο πελάτης τουρίστας μπορεί να διευκολυνθεί στη διαδικασία επιλογής προορισμού, στη σύγκριση τιμών, στη διευθέτηση των οικονομικών του συναλλαγών (κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, δωματίων). Η χρήση του διαδικτύου και οι επερχόμενες δράσεις μέσω ΤΠΕ έρχονται να αλλάξουν ριζικά τον τουριστικό τομέα. Πρακτικές όπως Geografical Information Systems (GIS), RFID, e-procurement, e-Marketing, e-Ticketing, Application Service Providers, VoIP, Customer Relationship Management, self-service kiosks, e-learning, mobile commerce, knowledge management systems, ERP, e-recruitment αλλάζουν σημαντικά το περιβάλλον στις τουριστικές επιχειρήσεις με πολλαπλά οφέλη όπως μείωση του κόστους, μεγιστοποίηση της προβολής, διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, διευκόλυνση στις κρατήσεις, στη πρόσληψη προσωπικού, στη διαχείριση της επιχείρησης κ.α.

Παρόλα αυτά επιβάλλεται η χρήση δικτύων για την πανταχού εξατομικευμένη υποστήριξη και αδιάκοπη χρήση των επικοινωνιών και των συναλλαγών μεταξύ
ενός τουριστικού οργανισμού και των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών για την παροχή αξίας πάνω και πέρα από αυτές της παραδοσιακής τουριστικής αγοράς. Πρακτικές που μονάχα η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στις τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρει. Αποτέλεσμα θα είναι οι πληροφορίες να προσαρμοστούν εύκολα στις τρέχουσες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε τουριστικής επιχείρησης. Η παγκόσμια κοινότητα μέσω της χρήσης ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα έχει δημιουργήσει λειτουργικά συστήματα όπως το LINUX, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης όπως το MYSQL, web server (APACHE), πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης (R), διαδικτυακές εφαρμογές ανάπτυξης γλωσσών (PHP) και πολλά άλλα προϊόντα. Ακόμη και τα ιδιαιτέρως πολύπλοκα συστήματα έχουν υλοποιηθεί με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα οδηγώντας επιχειρήσεις και κρατικούς οργανισμούς να επανεξετάζουν τη στήριξη τους στα ιδιόκτητα εμπορικά λογισμικά. Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα από τις τουριστικές επιχειρήσεις προσφέρει πληροφοριακά πρότυπα και συστήματα διαχείρισης με σημαντικά μειωμένο κόστος ανάπτυξης. Μερικά μόνο από τα πληροφοριακά πρότυπα και συστήματα που μπορεί να προσφέρει η χρήση του ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα στις τουριστικές επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω:
-To TourDM-πρότυπο για τη διαχείριση των δεδομένων.
-Το TourML-πρότυπο για την ανταλλαγή δεδομένων.
-Το TourStyle- για τη διαχείριση της μετάδοσης των πληροφοριών.
-Το TourCMS-για τη διαχείριση του ιστοχώρου της επιχείρησης.
-Το TourImplement-για την αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου.
-Το TourCommunity -για συμπράξεις και επεκτάσεις.
Οι επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας έχουν πολλαπλά οφέλη να κερδίσουν όταν οι εμπειρίες των τουριστών ενισχυθούν από την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών πληροφόρησης. Άλλωστε ήδη οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται πλέον βάση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχουν στον πελάτη. Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας πληροφοριών και “φιλικών” συστημάτων, η τουριστική βιομηχανία οφείλει να συμμετάσχει ενεργά στη χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Η παραγωγή γνώσης από τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα θα επιταχύνει την ανάπτυξη προτύπων και συστημάτων και θα αναζωογονήσουν τις εμπειρίες των τουριστών. Οι βασικοί εμπλεκόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδόχοι, εστιάτορες, τουριστικοί πράκτορες, κ.α ) οφείλουν να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρήση του ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο τομέα του τουρισμού θα διευκρινίσει σωστά τις πληροφοριακές ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου